Metazoa natuurlijke paardenvoedersGezondpaard

Er is al heel veel gezegd en geschreven over paardenvoeding. Doorgaans voortbordurend op alle bestaande normen en verwachtingen. Soms met een vernieuwende insteek, maar meestal niet. Bij het samenstellen van een rantsoen voor een bepaald paard is het belangrijk om de feiten van de fabels te onderscheiden. Sommige opmerkingen zullen overkomen als een open deur intrappen, maar voor de volledigheid van het uiteenzetten van onze visie op paardenvoeding zijn deze opmerkingen toch erbij gezet.

In de natuur brengen paarden een groot gedeelte van hun tijd door met zoeken naar geschikte vegetatie wat als voedsel kan dienen.
Ze nemen zo een grote verscheidenheid aan allerlei planten op. Van diverse grassoorten en kruiden tot bladeren van bomen en struiken. In de winterperiode kan ook de bast van bepaalde soorten bomen en struiken als voedsel dienen. Elke plantensoort heeft andere eigenschappen voor wat betreft de voedingswaarde.

Deze verscheidenheid aan planten in de natuur kunnen wij onze paarden nauwelijks bieden in de omgeving waar de gemiddelde paardenhouder zijn paarden houdt. Om deze grote verscheidenheid aan voedingsstoffen tegemoet te komen, hebben wij zeer nauwkeurig gekeken welke stoffen deze planten in de natuur bevatten en dit vertaald naar een praktisch toepasbaar, zo natuurlijk mogelijk, rantsoen. Hierbij rekening houdend met het bewegingspatroon van een paard in de natuur en de verschillen met paarden in de gedomesticeerde omgeving. Tussen het vinden van de balans met aan de ene kant de voedingswaarde van het natuurlijke rantsoen en aan de andere kant de voedingsstoffen die een paard nodig heeft voor de diverse natuurlijke processen in zijn lichaam zoals de vertering, groei en ontwikkeling ligt de sleutel tot een succesvol natuurlijk rantsoen.

Metazoa SuperFit Broxxx © is dus een breedspectrum supplement.

De basis voor het rantsoen voor paarden moet liggen bij ruwvoer, niet bij brokken of muesli.
Aangezien er voor de meeste paardenhouders geen ruwvoer in bulkhoeveelheden te koop is dat alle mineralen en vitaminen in voldoende hoeveelheden en juiste verhoudingen bevat, moeten alleen die ontbrekende mineralen en vitaminen aangevuld worden.
Door hierbij alleen voor grondstoffen te kiezen waar een paard daadwerkelijk iets aan heeft, is het vrij van ballaststoffen die het lichaam extra zouden belasten.