Fruitvliegensubstraat

Metazoa fruitvliegensubstraat is een kant-en-klaar instantpoeder waar alleen koud water en fruitvliegen aan toegevoegd dienen te worden. 3 kg is voldoende voor ± 60 kweekpotten.  De larven nemen deze stoffen op en zo komt een belangrijk gedeelte van die stoffen via de fruitvlieg op natuurlijke wijze bij de dieren die de fruitvliegen eten. Het gebruik van extra mineralen en vitaminen wordt aangeraden. Voedseldieren kunnen bestrooid worden met Metavit. Een hoogwaardig en zeer fijn poeder dat goed aan de voedseldieren blijft plakken.

Fruitvliegen

Fruitvliegen

Gebruiksaanwijzing

50 gram poeder mengen met 50 gram koud water per pot. De volumeverhouding is 2 volumedelen poeder op 1 volumedeel water. Even goed omroeren. De bodem mag niet uitdrogen, dan gaan de larven dood. Bij grotere potten meer bodem aanmaken. Als de hele bodem donker is hebben de larven niets mee te eten. Als er dan nog veel larven in zitten nieuw aangemaakte bodem toevoegen. Een prop houtwol boven op de bodem dient als plaats voor het verpoppen van de larven en zitplaats voor de fruitvliegen.

fruitvliegemmer4kg

Tips voor het kweken van fruitvliegen
  • Bodemdikte 3-5 cm
  • Laat de bodem niet uitdrogen. Te snel uitdrogen is een combinatie van te weinig toegevoegd water, een te hoge temperatuur en teveel ventilatie.
  • 15 tot 25° Celsius (bij 15° Celsius kweken ze heel langzaam, bij 25° Celsius is de cyclus 12-15 dagen)
  • ± 30 vliegen (grote fruitvlieg) of ± 60 vliegen (kleine fruitvlieg) per pot om de kweek op te starten (Fruitvliegen zijn bijvoorbeeld hier te koop: HCH)
  • Gebruik de eerste nieuwe fruitvliegen uit een kweekpot als kweekvliegen. Dit zijn de sterkste en gezondste fruitvliegen met de minste mijt. Dit is een parasiet die fruitvliegen meestal bij zich hebben.
  • Zet minimaal 1x per week vliegen op om continue fruitvliegen te kunnen voeren aan uw dieren. Elke 4 dagen is veiliger. Voor het geval er een keer een serie mislukt.