07 - 01 - 2022

Het oerpaard

Nutritionist Marc Jansen baseert alle recepten op bestudering van de evolutie van een diersoort.
We zijn even terug in de tijd gegaan en willen jullie niet onthouden waar het prachtige huidig dier “ons paard” van afstamt.

Sifrhippus
is een geslacht van uitgestorven paarden uit het vroeg-oceen van Noord-amerika en Europa.
Tot dit geslacht behoren de oudst bekende paardensoorten, die oorspronkelijk als
Hyracotherium waren beschreven.

Tot het begin van eenentwintigste eeuw werd Hyracotherium beschouwd als het oudste paard met fossiele vondsten in Europa, Noord-Amerika en Azië.
Inmiddels wordt Hyracotherium beschouwd als een parafyletisch taxon. Volgens nieuwe inzichten behoort alleen nog H. leporinum tot het geslacht en bovendien is dit geen paard, maar een soort uit de Palaeotheriidae, een familie van uitgestorven Europese dieren die verwant zijn aan de paarden.
Voor de oudste Amerikaanse paarden zijn inmiddels andere geslachtsnamen in gebruik.
De vroegste soorten behoren tot het geslacht Sifrhippus.
Een drietal soorten werd aanvankelijk in het aparte geslacht Arenahippus ingedeeld, maar later werd vastgesteld dat er geen onderscheidende kenmerken tussen de twee vermeende geslachten zijn en werden alle soorten bij Sifrhippus ingedeeld.